Vilket beskrivs under avsnitt "Vår odling" och "Engenerationsdammar" bedriver vi riktad avel av de kräftor som visar sig vara mer snabbväxande.

Könsmogna utsättningskräftor (4-somriga)

Icke könsmogna (2-somriga) utsättningskräftor

Tider

Ta kontakt tidigt för att vi ska kunna planera för leverans av kräftor.

Normalt gäller:

Könsmogna utsättningskräftor (4-somriga) kan levreras från mitten av juli. Icke könsmogna (2-somriga) levreras först efter att yngelbassängerna tömts i augusti/septemberGlöm ej att söka utsättningstillstånd hos Er länsstyrelse. Gör detta så snart ni överväger att gör en utsättning. Ansökan kostar ingenting men handläggningen tar tid.

Priser

Årets priser (2022) är:

2-somriga, ej könsmogna, 12 kr/st + moms (25%) storlek: ca 3-5 cm

3-somriga, ca hälften könsmogna, 18 kr st + moms (25 %): ca 6-7 cm

4-somriga, könsmogna, 24 kr/st + moms (25 %) storlek: ca 8-9 cm

Ring för pris vid större mängd.