Skilda årskullar

En grundförutsättning för att bedriva en målinriktad avel av kräftorna är att kunna välja avelsdjur samt ha full kontroll över nästa generations tillväxt och ålder. Traditionella flergenerationsdammar (naturdammar) ger ej denna möjlighet eftersom det inte går att på ett enkelt sätt bestämma en kräftas ålder.

Vårt system för skilda årskullar är följande:

  • Avelskräftor placeras på hösten i mindre avels/yngeldamm. Ca 1 hona per kvadratmeter dammyta.
  • Parning sker i oktober/november varefter hanarna fiskas bort .
  • Honorna fiskas bort efter att ynglena har släppts i juni/juli
  • Ynglena tillbringar 1:a och 2:a sommaren i dammen varefter dammen töms och småkräftorna flyttas till en större uppväxtdamm.
  • Kräftorna tillbringar 3:e och 4:e sommaren i den större uppväxtdammen varefter denna töms

Systemet är uppbyggt i två linjer (en yngeldamm och en uppväxtdamm) där principen tillämpas med ett års förskjutning.

 

Uppväxtdamm

Gömslen i yngeldamm

 

Vid varje sortering finns möjlighet att särskilja de kräftor som varit mer snabbväxande än andra. Dessa väljs sedan ut som avelsdjur för kommande säsonger.